Urbanism

Direcția de urbanism Buteni se ocupă de asigurarea emiterii certificatelor de urbanism de către administraţia publică locală în vederea informării solicitanţilor cu privire la regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, precum şi cu privire la cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite şi lista cu acordurile şi avizele necesare în vederea autorizării:

  • emite autorizaţii de construire/demolare; prelungeşte autorizaţiile de construire/demolare;
  • emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiilor;
  • răspunde la note interne şi întocmeşte informări;
  • răspunde la sesizările cetăţenilor şi întocmeşte răspunsuri la instanţele de judecată;
  • întocmeşte adrese de completare pentru documentaţiile care nu întrunesc condiţiile de promovare;
  • oferă informaţii cetăţenilor în cadrul programului cu publicul;
  • emite adeverințe de inexistenţă a construcţiilor.