Strategii urbane

Biroul Strategii Urbane elaborează avize de oportunitate, avize pentru documentații de urbanism ( PUD, PUZ) și aviz comisia de estetică urbană.
De asemena, întocmește referate și proiecte de hotărâre pentru documentații de urbanism avizate:

  • întocmește proiecte de hotărâre pentru atribuire denumire stradă.
  • asigură informarea și consultarea populației pentru studiile de urbanism aflate în faza de avizare.
  • eliberează planuri de încadrare în PUG a imobilelor.
  • eliberează copii după documentații de urbanism aprobate.