Persoane în situații de risc

Persoane în situații de risc (de marginalizare și excluziune socială)

Compartimentul de Asistența Sociala din cadrul Primariei Buteni are ca scop creșterea calității vieții persoanelor în vârstă aflate în stare de risc social, imobilizate la pat sau la domiciliu.

În acest scop, colaborează cu instituțiile de stat, organizații neguvernamentale și voluntari.

Persoane cu dizabilități

Compartimentul de Asistența Sociala din cadrul Primariei Buteni asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu nevoi speciale – persoanele vârstnice dependente, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în situaţie de risc social.

În vederea îndeplinirii sarcinilor, va colabora cu medicii de familie, cu instituţiile de stat, organizaţii neguvernamentale, voluntari, în interesul persoanelor cu nevoi speciale care fac obiectul protecţiei acestui serviciu.

Persoane cu handicap

 • întocmirea anchetelor sociale necesare evaluării persoanelor adulte si copiilor cu handicap pentru depunerea dosarelor la Comisia de evaluare a persoanelor adulte si copiilor cu handicap;
 • preluarea, verificarea şi întocmirea documentației necesare obținerii indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav care au optat pentru aceasta în locul asistentului personal;
 • instrumentarea dosarului de angajare a asistentului personal pentru persoanele cu handicap grav;
 • verificarea periodică a activității asistenților personali aflați în evidența Compartimentul de Asistența Sociala din cadrul Primariei Buteni;
 • întocmirea dosarului pentru obtinerea gratuităţii transportului în comun pentru persoanele cu handicap grav şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora şi pentru persoanele cu handicap accentuat;
 • eliberarea cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • întocmirea şi transmiterea dosarului către D.G.A.S.P.C Arad pentru obtinerea certificatului de handicap;
 • colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad în vederea rezolvării problemelor persoanelor cu handicap;
 • întreprinde acțiuni in vederea constientizării si sensibilizării sociale față de problemele persoanelor cu dizabilități;
 • întreprinde acțiuni ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor cu dizabilități, conform legislației in vigoare;
 • întreprinde acțiuni ce au drept scop consolidarea relațiilor de colaborare cu diverse instituții cu atribuții in domeniul asistenței sociale, în vederea organizării de seminarii, întâlniri, informări pentru persoanele cu dizabilități.

Persoane în varstă dependente sau aflate în situații de risc social

 • întocmirea anchetelor sociale, la solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale, necesare expertizării pensionarului încadrat în grad de invaliditate;
 • identificarea şi întocmirea evidenţei persoanelor vârstnice aflate în nevoie;
 • stabilirea măsurilor şi acţiunilor de urgenţă, în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • asigurarea soluţionării în termen legal a cererilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat, centrale sau locale şi alte organisme;
 • întocmirea anchetelor sociale necesare admiterii vârstnicilor în centrele de îngrijire şi asistenţă;
 • consiliere socio-medicală, asistenţă medicală la domiciliu pentru persoanele in varsta care nu se pot îngriji singure;
 • realizează evaluarea situaţiei vârstnicului şi a familiei acestuia;
 • stabileşte măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • dezvoltă programe în parteneriat, cu furnizorii de servicii sociale, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private, cu caracter comunitar în vederea sprijinirii vârstnicilor aflaţi în situaţii de risc pentru prevenirea instituţionalizării şi redarea încrederii în forţele proprii;
 • oferirea de servicii alternative pentru persoanele vârstnice;
 • acordarea consilierii sociale şi juridice persoanelor asistate;