Biserica din Berindia

Filia: Berindia
Hram: „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”
Nr. credincioși: 202

Această localitate a devenit cunoscută în urma săpăturilor arheologice efectuate pe dealul Sindioara, situat în extremitatea estică a satului, lângă drumul ce duce spre „Cociuba”.
Se pare că această așezare dacică este similară cu cea de la Santul Mare (Pecica), pe deal găsindu-se o necropolă cu locuințele taraboștilor, iar pe terase a comaților. În perimetrul acestei așezări, provenite din epoca statului dac începător, s-au găsit în special obiecte de ceramică.

Din concripția episcopului Sinesie Jivanovici de la mijlocul secolului al XVIII-lea reiese că satul nu avea biserica și era filie la Revetiș. În anul 1852 credincioșii cumpără biserica de lemn din satul Dieci care primește hramul „Sfinții Arhangheli”. După construirea actualei biserici, de cărămidă, în anul 1925, biserica veche de lemn a fost demolată.
Între anii 1968 – 1976, în timpul păstoririi preotului Ioan Pui, s-au derulat ample lucrări de reparații exterioare, și interioare, lucrări de pictură executate de pictorul Vasile I. Nicolae din localitatea Palanga județul Prahova în 1969. Aceasta a fost târnosită în anul 1973 de către Episcopul Aradului – Teoctist Arăpaşul (1962-1973). Din anul 1976 până în prezent, preot paroh este Pr. Iconom Stavrofor Traian Pui. În această perioadă au avut ample lucrări de întreținere la lăcașul de cult precum înlocuirea acoperișului, înlocuirea mobilierului, tencuirea exterioară a bisericii, ridicarea unei troițe în fața Bisericii. Toate aceste lucrări au fost binecuvântate și sfințite de Arhiepiscopul Aradului în cele 4 vizite și slujiri arhierești respectiv anii 1997, 2002, 2012, 2016