Anunț 4843 din 16.11.2018 – concurs Inspector specialitate gr. II

Primăria Comunei Buteni, cu sediul în comuna Buteni, sat Buteni, nr. 78, județul Arad, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție – 1 post de Inspector de specialitate GR. II – în cadrul „Compartimentului Urbanism/Amenajarea Teritoriului, Achiziții Publice, Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile” conform H.G. 286/23.3.2011.

Click pentru a vedea documentul.